lečenje zavisnosti
Defektološko savetovalište "Entera"


      Pop Lukina 20/1, Beograd
      E-mail: pomoc@entera.co.rs

      Telefoni: 011/3281-465
                       011/2630-445


Defektološko savetovalište Entera

Defektološko savetovalište Entera  osnovano je 2006. godine u Beogradu. Entera je ustanova savremenog tipa, koja se na jedan nov način bavi prevencijom i tretmanom tj. lečenjem bolesti zavisnosti i ostalih poremećaja u ponašanju.

Naša misija je da svojim delovanjem utičemo pre svega na mlade da nikada ne uđu u problem zavisnosti, a svakom zavisniku pomognemo da uspešno prevaziđe svoj problem.

Rad savetovališta je primarno usmeren na lečenje alkoholizma (zavisnost od alkohola), lečenje narkomanije (zavisnost od psihoaktivnih supstanci - narkotika), lečenje patološkog kockanja (zavisnost od kockanja) i lečenje internet zavisnosti (zavisnost od interneta). Tretman je individualnog i grupnog tipa. U okviru tretmana sprovode se različite metode delovanja: edukacija, savetovanje, psiho-socijalna terapija, okupaciono-radna i sportsko-rekreativna terapija. Osim toga, bavimo se i tretmanom asocijalnog i delinkventnog ponašanja, kao i različitim formama preventivnog rada sa: decom, adolescentima, roditeljima i drugim članovima porodice zavisnika, kao i svim drugim licima iz socijalnog okruženja osobe u problemu zavisnosti.

lečenje narkomanije

Stručni tim savetovališta sastavljen je od defektologa specijalno pedagoškog usmerenja na čijem čelu se nalazi Milan Radovanović (čiju profesionalnu biografiju možete videti na dnu strane), a u tretman se po potrebi uključuju i stručni saradnici iz drugih ustanova i organizacija sa kojima ostvarujemo saradnju.

lečenje od alkoholizma

Nakon višegodišnje prakse, o kvalitetu rada savetovališta Entera najbolje svedoči visoki procenat uspešno lečenih alkoholičara, narkomana, kockara i internet zavisnika, kao i zadovoljstvo i radost kako njih lično, tako i članova njihovih porodica.

lečenje od kocke

U junu 2009. godine u okviru savetovališta osnovana je Grupa za pomoć osobama sa problemom zavisnosti "Skini se", koju čine bivši zavisnici, članovi porodica zavisnika, stručnjaci Entere, kao i volonteri koji su obučeni za rad sa alkoholičarima, narkomanima, kockarima i internet zavisnicima.

Milan Radovanović  - biografija:

lecenje zavisnosti

Milan Radovanović – specijalni pedagog rođen je 1978. godine u Zemunu. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2004. godine, a 2005. i školovanje za rezervne oficire Vojske Srbije na Vojnoj akademiji u Beogradu. Iste godine je započeo rad u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Bogradu, da bi već naredne 2006. osnovao Defektološko savetovalište Entera, gde i danas radi na poziciji direktora i terapeuta. Za njegovo ime vezuje se početak izučavanja i tretiranja internet zavisnosti na ovim prostorima, kao i primena specijalno pedagoške metode tretmana bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanju. Voditelj je kurseva i seminara namenjenih deci i adolescentima i njihovim roditeljima. Završio je nekoliko treninga koji imaju primenu u psiho-socijalnom radu. Bio je stalni saradnik tribina »Ženske večeri – na koje su muškarci pozvani«. Autor je većeg broja tekstova eminentnih časopisa i čest je gost televizijskih i radio emisija koje se bave psiho i socijalno patološkim pojavama i fenomenima. Autor je 4 edukativna priručnika. Trenutno je na master studijama za psihoterapiju. Živi i radi u Beogradu.

Defektološko savetovalište Entera

Pop Lukina 20/1, 11000 Beograd

Telefoni:          +381 (0)11 3281-465

                      +381 (0)64 5028-567

                      +381 (0)11 2630-445

E-mail: Infrormacije i saveti:     pomoc@entera.co.rs

Saradnja:        office@entera.co.rs

Direktor:         milan@entera.co.rs

Facebook:       www.facebook.com/D.S.Entera 

Yotube:           www.youtube.com/entera1

Twitter:            www.twitter.com/entera1

Alkoholizam                Narkomanija                Kockanje                     Internet zavisnost

Prevencija i tretman    - BOLESTI ZAVISNOSTI I POREMEĆAJA U PONAŠANJU

   Entera na:

    narkomanija entera facebook
  internet zavisnost entera twitter
   kockanje entera youtube
   glam dama
   nikad heroin
.: Defektološko savetovalište Entera :: www.entera.co.rs :.                                                                                                            .: Design by Veljko Batinić - batinic.v@sbb.rs :.