Prevencija bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanju
Defektološko savetovalište "Entera"


      Pop Lukina 20/1, Beograd
      E-mail: pomoc@entera.co.rs

      Telefoni: 011/3281-465
                       011/2630-445


Prevencija bolesti zavisnosti i
poremećaja u ponašanju

Prevencija i tretman bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanju

Prevencija bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanju

Preventivni program namenjen je deci i omladini i članovima njihovih porodica, odnosno licima iz njihovog socijalnog okruženja. On obuhvata niz usklađenih i međusobno povezanih mera i aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se spreči nastanak bolesti zavisnosti i ostalih poremećaja u ponašanju.

 

U okviru preventivnih aktivnosti organizujemo i sprovodimo:

·         Seminari za mlade – u prostorijama savetovališta i prostorijama klijenta sprovodimo sledeće seminare: Zdrav i kreativan život, Seminar o bolestima zavisnosti i poremećajima ponašanja, Seminar o konstruktivnoj komunikaciji sa vršnjacima i roditeljima. Navedeni seminare namenjeni su pre svega školama, vrtićima, igraonicama i svim drugim ustanovama koje rade sa mladima.

·         Iskustveni kursevi – namenjeni su svim zainteresovanima roditeljima, budućim roditeljima, adolescentima i svima drugima koji žele da ovladaju različitim veštinama,  kojima mogu preduprediti nastanak zavisnosti i poremećaja ponašanja u sopstvenoj porodici ili okruženju. Za sada je u ponudi Trening za uspešne roditelje, a u pripremi je Asertivni  trening.

·   Edukativni kursevi – namenjeni su studentima (fakulteta humanističke orijentacije) i stručnim licima koja žele uneprediti svoje znanje o ovoj problematici, u ponudi su: Edukativni kurs o alkoholizmu i narkomaniji, Edukativni kurs o zavisnosti od kockanja, Edukativni kurs o internet zavisnosti.

Osim toga, stručnjaci savetovališta i članovi grupe Skini se autori su mnogobrojnih tekstova za različite časopise, internet portale i forume. Takođe, česti su učesnici tribina u sopstvenoj organizaciji i organizaciji drugih ustanova, radio i televizijskih emisija i drugih aktivnosti koje imaju prenetivni značaj.  

Prevencija bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanjuUkoliko želite da za Vas organizujemo seminar, ili želite da se prijavite za iskustveni ili edukativni kurs. To možete učiniti telefonskim putem ili putem mejla.

Privredni subjekti mogu organizovati sve navedene kurseve i seminare za svoje zaposlene.

 

     Entera na:

   narkomanija entera facebook
  internet zavisnost entera twitter
   kockanje entera youtube
   glam dama
   nikad heroin
 .: Defektološko savetovalište Entera :: www.entera.co.rs :.                                                                                                            .: Design by Veljko Batinić - batinic.v@sbb.rs :.