lečenje zavisnosti od interneta,internet zavisnost
Defektološko savetovalište "Entera"


      Pop Lukina 20/1, Beograd
      E-mail: pomoc@entera.co.rs

      Telefoni: 011/3281-465
                       011/2630-445


Lečenje zavisnosti od interneta 

Zavisnost od interneta – internet zavisnost

Zavisnost od interneta – internet zavisnost predstavlja savremen oblik zavisnosti koji se manifestuje kao stanje pojedinca u kome je upotreba interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale društvene tokove, i koja stvara negativne posledice po njega i njegovu okolinu. Ispoljava se u više oblika:

  • zavisnosti od igranja kompjuterskih igara
  • zavisnost od surfovanja internetom
  •  zavisnost od sajberseksa
  • zavisnost od uspostavljanja prijateljskih veza putem interneta
  • zavisnost od internet kockanja
  • zavisnost od kompjutera uopšte

Ovaj oblik zavisnosti je relativno „nova bolest“, a kako ima karakteristiku masovnosti možemo reći i „novi socijalni problem“. Naime, 1996. je prvi put upotrebljen pojam internet addiction – internet zavisnost. Ubrzo zatim počinju se otvarati prve institucije specijalizovane za ovaj problem, a danas ih već ima u čitavom svetu. U Srbiji se potreba za otvaranjem ustanove koja će se baviti ovim problemom javila 2006. godina. Upravo tada je naše savetovalište započelo sa radom i bili smo prva ustanova koja se bavila tretmanom ove zavisnosti, te se sa pravom smatramo pionirima u ovoj oblasti.

Vreme provedeno za računarom je najčešće pominjani kriterijum za dijagnostifikovanje poremećaja zavisnosti od interneta i smatra se da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti. Međutim, treba napomenuti da je u pitanju 4 do 6 časova slobodnog vremena dnevno, kao i to da ovo može ali i ne mora biti pokazatelj internet zavisnosti. Mnogo sigurniji znaci tj. simptomi internet zavisnosti su: promenjeno ponašanje, provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom, prekid školovanja ili radnog odnosa, zanemarivanje drugih obaveza i interesovanja, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, nesanica, problemi sa kičmom, vidom, sluhom i dr..

Lečenje internet zavisnosti ne razlikuje se suštinski od lečenja alkoholizma, narkomanije ili patološkog kockanja, a naročito kockanja sa kojim ima izuzetne sličnosti. Tretman traje godinu dana i jedina razlika u odnosu na ostala tri pomenuta je što se u toku tretmana zavisnosti od interneta može koristiti predmet zavisnosti odnosno kompjuter i internet, ali isključivo na koristan i kreativan način.

   Entera na:

   narkomanija entera facebook
  internet zavisnost entera twitter
   kockanje entera youtube
   glam dama
   nikad heroin
 .: Defektološko savetovalište Entera :: www.entera.co.rs :.                                                                                                            .: Design by Veljko Batinić - batinic.v@sbb.rs :.