Grupa za podršku osobama sa problemom zavisnosti SKINI SE
Defektološko savetovalište "Entera"


      Pop Lukina 20/1, Beograd
      E-mail: pomoc@entera.co.rs

      Telefoni: 011/3281-465
                       011/2630-445


"Skini se"

Grupa za podršku osobama sa problemom zavisnosti „SKINI SE“

U junu 2009. godine u okviru savetovališta počela je sa radom Grupa za podršku osobama sa problemom zavisnosti "Skini se", koju čine stručnjaci Entere, uspešno lečeni zavisnici, članovi njihovih porodica, kao i volonteri obučeni za rad u ovoj oblasti. Članovi grupe su takođe i savetnici Entere za različita pitanja, a jedna od njih je i zvanični saradnik savetovališta.

   SKINI SE Grupa za podršku osobama sa problemom zavisnosti
Opšti cilj postojanja i rada grupe Skini se je da pruži pomoć bivšim zavisnicima (alkoholičarima, narkomanima, kockarima i internet zavisnicima) u uspešnom održavanju apstinencije, te SKINI SE Grupa za podršku osobama sa problemom zavisnostipostizanje maksimalne rehabilitacijeresocijalizacije i reintegracije. U skladu sa tim osnovni zadaci grupe su pomoć bivšim zavisnicima i njihovim porodicama u rehabilitaciji, resocijalizaciji i reintegraciji, pomoć u kriznim situacijama i prevencija recidiva. Osim toga, posebni preventivni zadatak grupe Skini se je pomoć svim osobama koje su potencijalno ugrožene problemom zavisnosti kroz savetovanje i edukaciju o bolestima zavisnosti i poremećajima ponašanja uopšte.

    Entera na:

   narkomanija entera facebook
  internet zavisnost entera twitter
   kockanje entera youtube
   glam dama
   nikad heroin
 .: Defektološko savetovalište Entera :: www.entera.co.rs :.                                                                                                            .: Design by Veljko Batinić - batinic.v@sbb.rs :.